Blogs

Justitia: het vrouwelijke gezicht van rechtvaardigheid

Ik schrijf regelmatig blogs op Leiden Law Blog, de blogsite van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden. In deze (Engelstalige) blogs probeer ik zaken die betrekking hebben op het recht in een bredere context te plaatsen. Gevarieerde thematiek komt aan bod, zoals de kracht van beelden, het belang van ongeschreven recht, ons gevoel voor rechtvaardigheid, de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn en onze verbinding met (en plaats in) de niet-menselijke leefomgeving. In al mijn blogs geef ik uitdrukking aan mijn overtuiging dat wij in essentie niet competitief of zelfzuchtig van aard zijn, gedreven om van anderen te nemen voor individueel gewin, maar juist empathisch en zorgzaam, gericht op het geven aan anderen, met een inherent gevoel voor rechtvaardigheid.

Dit zijn de blogs die ik vanaf 2012 heb geschreven, met de meest recente bovenaan
(Op mijn Engelse website staat bij elke blog een korte introductie)