Boek Godinnenerfgoed

In de periode 2007 tot en met 2013 heb ik aan een boek gewerkt, waarin ik al mijn onderzoek heb samengebracht op het gebied dat in de afgelopen jaren mijn grootste interesse heeft gehad: het Godinnenerfgoed. In dit boek heb ik mij niet zozeer gericht op het Godinnenerfgoed zelf (omdat er al veel goede boeken zijn gewijd aan dit onderwerp), als wel op het voortleven ervan in onze cultuur.  Het boek, dat ik in eigen beheer heb laten drukken, heeft zijn weg al gevonden naar een kleine, groeiende kring geïnteresseerden. 

Het thema van mijn boek 

In de Westerse wereld wordt religie, in de vorm van een geloof in God, vaak gecontrasteerd met wetenschap. In de vele discussies die aan dit spanningsveld  worden besteed, wordt vaak de indruk gewekt dat beiden tezamen het hele werkelijkheid spectrum omvatten. Al meer dan een eeuw is er echter een groeiend bewustzijn van een totaal andere werkelijkheidsbeleving, die niet onder beide noemers is onder te brengen, maar wel van groot belang is. Deze werkelijkheidsbeleving wordt in de onderhavige studie aangeduid met het Godinnenerfgoed – een erfgoed dat de verering van een Godin omvat maar veel breder is dan dit. Het Godinnenerfgoed impliceert een bezielde natuur, een partnerschap cultuur, een ethiek van zorg en giftgeven, een leven beleefd van binnenuit. Ondanks de vele studies die er op dit terrein de afgelopen decennia zijn verschenen, is het helaas nog niet algemeen bekend dat dit erfgoed veel oudere wortels heeft dan het erfgoed van de mannelijke God en dat het uitdrukking geeft aan een totaal andere spirituele beleving, en daarmee ook aan een totaal andere beleving van de werkelijkheid. Een werkelijkheidsbeleving die teruggaat tot de wortels van de mensheid. Dit verschil komt met name tot uitdrukking in de plaats die de materiële wereld – het geheel van planten en dieren en de hele omringende natuur, maar natuurlijk ook het menselijke lichaam – inneemt in de spirituele beleving van de mens. In het Godinnenerfgoed dankt elke levensvorm het leven aan het feit dat het voortdurend wordt gevoed vanuit één of meerdere matrixen: elk levend wezen, ook de mens, staat midden in het leven en kan er nooit buiten staan.

Het Godinnenerfgoed heeft echter niet alleen bestaan in een ver verleden. Het is een erfgoed dat voortleeft tot in onze tijd. Na millennia lang een miskend en onderdrukt bestaan te hebben geleid, treedt het in onze tijd  weer sterker op de voorgrond. Tal van ontdekkingen en nieuwe inzichten op uiteenlopende terreinen vanaf halverwege de 19e eeuw werden tot nu toe op een gefragmenteerde wijze  ondergebracht in verschillende disciplines. Daaronder bevindt zich natuurlijk de ontdekking van de Godin zelf, de talloze beelden en beeldjes die de archeologie letterlijk uit de grond heeft gehaald. Maar daaronder zijn ook veel andere ontdekkingen en inzichten, die wellicht op het eerste gezicht niet direct met het Godinnenerfgoed kunnen worden geassocieerd. In mijn boek laat ik zien dat door het samenbrengen van deze gefragmenteerde kennis op verrassende en krachtige wijze in onze tijd uitdrukking wordt gegeven aan het voortleven van het Godinnenerfgoed

We hoeven eigenlijk niet veel meer te doen dan het op waarde schatten van het Godinnenerfgoed, en radicaal ophouden met het millennia lange proces van miskenning en felle strijd ertegen. Dit boek is geschreven vanuit de diepe overtuiging dat aan de Westerse cultuur altijd iets essentieels heeft ontbroken en dat het Godinnenerfgoed dit ontbrekende element vertegenwoordigt – dat in feite simpelweg bestaat uit de volledige omarming van het leven. Hierdoor wordt deze cultuur tevens voorzien van een hoopvol toekomstperspectief.

Meer uitgebreide informatie:
  • Raadpleeg de inhoudsopgave van het boekHier zie je aan de titels van de hoofdstukken welke onderwerpen aan de orde komen.
  • Raadpleeg de bibliografie. Deze laat zien uit welke gevarieerde bronnen ik heb geput.
  • Het artikel De herontdekking van het landschap‘, dat is opgenomen bij de artikelen op deze website, gaat wat dieper in op de relatie tussen de ervaring van het (heilige) landschap en het Godinnenerfgoed – een thema dat ook centraal staat in mijn boek.
  • Lees de lovende recensie door Ine van Staveren, auteur van het boek Tussen aardappels en aardolie (die zij een paar jaar geleden voor de Stichting Pansophia heeft geschreven  – toen nog Academie PanSophia geheten).

Boek bestellen

Zoals ik hierboven al heb vermeld, heb ik het boek in eigen beheer laten drukken. Het is een mooie uitgave geworden, uitgebreid voorzien van noten, en met een bibliografie en een register. Mocht je interesse voor mijn boek zijn gewekt, dan kan je het tegen betaling van 22 Euro, inclusief verzendkosten (binnen Nederland),  bij mij kopen: stuur dan even een mail naar mij: info@wimbonis.nlZodra ik de betaling heb ontvangen, zorg ik ervoor dat je het boek zo snel mogelijk in bezit hebt.

Findhorn Bay, Schotland